Regulamin Sklepu Internetowego good4baby.pl

 1. Ogólne informacje
  1. Pojęcia używane w regulaminie
   1. Sprzedawca – oznacza firmę good4baby – Anita Ciesielska zarejestrowaną pod adresem: ul. Jaśminowa 26 44 – 144 Żernica, identyfikująca się numerem NIP: 7752364949 oraz numerem REGON: 363016563, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
   2. Kupujący – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która składa zamówienie w Sklepie Internetowym
   3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub, z którymi może być zawarta Umowa sprzedaży
   4. Sklep Internetowy (Sklep) – oznacza sklep internetowy pod adresem https://godd4baby.pl
   5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   7. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jaj działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   8. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży produktów zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w Sklepie.
  2. Regulamin opisuje zasady, na jakich sprzedawane są produkty w Sklepie.
  3. Regulamin jest częścią Umowy sprzedaży produktów w Sklepie.
  4. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu.
 2. Produkty
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkty wolne od wad. Wszystkie produktu dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Producentem wszystkich produktów dostępnych na stronie jest Sprzedawca.
  2. Konfigurację Produktów dostępnych w Sklepie na życzenie Kupującego, Sprzedawca może zmienić (kolor, dodatkowe wyposażenie) utrzymując przy tym proces technologiczny gwarantujący utrzymanie wysokiej jakości produktu.
 3. Warunki techniczne – działanie Sklepu
  1. Infrastruktura Sklepu Internetowego umożliwia:
   1. robienie zakupów
   2. uczestniczenie w promocjach
   3. korzystanie z indywidualnych rabatów
   4. ocenianie produktów i pisanie o nich opinii
   5. zarządzanie danymi osobowymi podanymi podczas rejestracji
   6. zarządzanie zamówieniami
  2. Pisząc opinie o produktach, nie możesz zamieszczać treści niezgodnych z prawem, w szczególności:
   1. używać wulgaryzmów
   2. nawoływać do przemocy lub nienawiści
   3. propagować rasizmu
   4. uwłaczać czyjejś godności
   5. głosić poglądów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi
   6. podawać informacji, które noszą znamiona przestępstw, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub prawa przemysłowe
   7. promować produktów i usług firm będących dla Sprzedawcy konkurencją
  3. Strona Sklepu wymaga do poprawnego działania:
   1. przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji
   2. włączonej obsługi języka Javascript
   3. włączonej w przeglądarce obsługi plików cookie i danych stron
 4. Sprzedaż produktów
  1. Zamówienie w Sklepie można składać poprzez stronę internetową https://good4baby.pl.
  2. Ceny produktów podawane są w polskich złotych i są wartością brutto (zawierają części składowe tj. podatek, cło). Cena produktu nie zawiera kosztu przesyłki.
  3. Robiąc zakupy s Sklepie Internetowym stosuj się do kilku prostych zasad:
   1. Przeczytaj dokładnie informacje o produkcie, w razie wątpliwości zalecany jest kontakt ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, pisząc na adres kontakt@good4baby.pl lub telefonicznie pod numerem 515 837 755.
   2. Dodaj produkty do koszyka
   3. Wybierz sposób dostawy
   4. Wybierz sposób płatności
   5. Wprowadź dane odbiorcy
   6. Sprawdź podsumowanie zamówienia
   7. Złóż zamówienie korzystając z przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”
  4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na adres mailowy podany podczas składania zamówienia. Otrzymanie maila potwierdzającego jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży na odległość.
  5. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość produkcji produktu w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
  7. Jeżeli z jakiegoś powodu zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane w określonym w punkcie IV.5, Kupujący zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany wraz z podaniem spodziewanego czasu realizacji zamówienia. Klient będzie mógł:
   1. Potwierdzić wolę dalszej realizacji zamówienia w wydłużonym czasie
   2. Anulować zamówienie i otrzymując niezwłocznie zwrot uiszczonych opłat za złożone zamówienie
 5. Dostawa
  1. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone na wskazany przez Kupującego adres na terenie Europy oraz reszty świata.
  2. Koszty transportu zostaną wyraźnie wskazane w toku składnia zamówienia (konieczność podania kraju)
  3. Produkty zostaną dostarczone na jeden z trzech wybranych sposobów:
   1. Kurierem DPD
   2. Do Paczkomatów InPost
   3. Odbiór osobisty w siedzibie firmy (bez kosztów)
  4. W sytuacji stwierdzenia, że przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona bądź niekompletna, zgłoś reklamację przewoźnikowi – ułatwi to znacznie procedurę reklamacyjną.
   1. Przy dostawie kurierem DPD:
   2. Przy dostawie do Paczkomatów InPost:
    • Skontaktuj się ze Sprzedawcą w możliwie jak najszybszym terminie poprzez formularz kontaktowy.
 6. Płatności
  1. Za kupiony produkt Kupujący może zapłacić w następujący sposób:
   1. Elektronicznie poprzez Przelewy24
   2. Kartą debetową/kredytową poprzez Stripe
   3. Gotówką przy odbiorze osobistym
  2. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat (prowizji) za korzystanie z płatności elektronicznej poprzez Przelewy24 i za korzystanie z płatności kartą debetową/kredytową poprzez Stripe.
  3. Faktura do dokonanych zakupów jest dołączona w formie papierowej do wysyłanej paczki.
  4. Sprzedawca nie odpowiada za błędne dane na fakturze, jeśli takie dane Kupujący wskaże podczas składania zamówienia.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może odstąpić od takiej umowy i zwrócić swoje zakupy bez podawania przyczyny.
  2. Zwrot należy zgłosić w terminie 14 dni od momentu kiedy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odbierze towar.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można złożyć w następujący sposób:
   1. Przez formularz na stronie https://good4baby.pl/odstapienie-umowy-sprzedazy/
   2. Mailowo na adres zwrot@good4baby.pl
   3. Pocztą, wysyłając oświadczenie na adres: good4baby – Anita Ciesielska, ul. Jaśminowa 26, 44 – 144 Żernica
  4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dostępny jest pod adresem https://good4baby.pl/pliki-do-pobrania/.
  5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charaktery, cech i funkcjonowania towaru.
  6. Zwracany towar Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien być odesłany w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży na adres: good4baby – Anita Ciesielska, ul. Jaśminowa 26, 44 – 144 Żernica
  7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności zastrzegając sobie możliwość wstrzymania zwrotu płatności do momentu odebrania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odstępujący od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni ponosi koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy.
  9. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta przy składaniu zamówienia wybierze inny sposób dostarczenia produktów niż najtańszy, zwykły, oferowany w Sklepie, Sprzedawca zwraca tylko koszty tego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki.
  10. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca wyśle towar, Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
  11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jeśli zakupiono produkt, który przygotowano zgodnie ze specyfikacją Klienta lub na indywidualne potrzeby Klienta – na przykład zmiana wzorów i kolorów materiałów.
 8. Rękojmia i gwarancja
  1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację na zakupione w Sklepie Internetowym produkty.
  2. Sprzedawca dostarcza produkty wolne od wad.
  3. Gwarancji na produkty zakupione u Sprzedawcy udziela Sprzedawca.
  4. Reklamację produktu z tytułu rękojmi Kupujący może złożyć w dowolnej formie. Najlepszym sposobem będzie zgłoszenie reklamacji przez formularz dostępny na stronie.
  5. Reklamowany produkt należy dostarczyć w możliwie jak najszybszym czasie na adres siedziby Sprzedawcy tj.: good4baby – Anita Ciesielska, Jaśminowa 26, 44 – 144 Żernica lub do Paczkomatu Inpost wskazanego w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia reklamacji.
  6. Koszty dostawy reklamowanego produktu do Sprzedawcy pokrywa Sprzedawca.
 9. Odpowiedzialność
  1. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Sklepem.
  2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem własnego konta klienta.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej z poszanowaniem praw Klienta.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub Regulaminem.
 10. Dane osobowe
  1. Klient rejestrując konto w Sklepie lub składając zamówienie, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Bez podania niezbędnych danych osobowych Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia.
  2. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które może modyfikować w ustawieniach swojego konta.
  3. Zasady, zgodnie z którymi Sprzedawca przetwarza dane osobowe zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://good4baby.pl/polityka-prywatnosci/.
 11. Postanowienia końcowe i przejściowe
  1. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na stronie Sklepu oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną na wskazany adres emial.
  2. Zmiana regulaminu nie narusza praw nabytych użytkowników, którzy korzystają z naszego sklepu.
  3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2020.