Polityka prywatności Sklepu Internetowego good4baby.pl

Kim jesteśmy

Właścicielem sklepu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Anita Ciesielska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą good4baby – Anita Ciesielska z siedzibą pod adresem: ul. Jaśminowa 26, 44-144 Żernica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o numerze NIP 7752364949, o numerze REGON 363016563.


Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa praktyki stosowane wobec danych Użytkowników Sklepu Internetowego https://good4baby.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności powstała w odpowiedzi na potrzebę pokazania Ci jak ważna dla mnie jest kwestia prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Chcę w sposób przejrzysty wyjaśnić Ci, jak gromadzę, przechowuję, udostępniam oraz wykorzystuję Twoje dane osobowe.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki proszę kierować do Administratora danych osobowych korzystając z formularza kontaktowego dostępnego tutaj lub pisząc na adres: good4baby – Anita Ciesielska
Jaśminowa 26
44 – 144 Żernica


Informacje na temat Polityki

W niniejszej Polityce określone zostały najważniejsze informacje dotyczące Twojego stosunku w ramach danych osobowych z firmą good4baby, prowadzoną przez Anitę Ciesielską.

Warunki regulujące korzystanie ze Sklepu Internetowego good4baby.pl zostały określone w Regulaminie Sklepu Internetowego good4baby.pl.

Jako właściciel Sklepu Internetowego, mogę okresowo oferować nowe lub dodatkowe usługi. Jeżeli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzę lub przetwarzam Twoje dane osobowe, przekażę Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady.

Celem niniejszej Polityki jest:

 1. zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane pobieram za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzę i wykorzystuję te dane oraz komu je udostępniam;
 2. wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystuję dane osobowe, które nam podajesz;
 3. wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przeze mnie danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronię Twoją prywatność.

Twoje prawa

Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobą fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Prawa te są następujące:

 1. prawo dostępu – prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzania przeze mnie danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania – prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niepełne;
 3. prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia danych osobowych
 4. prawo do ograniczenia – prawo do żądania zaprzestania przeze mnie tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich danych osobowych;
 5. prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przeze mnie danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego;
 6. prawo do przenoszenia danych – prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
 7. prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji – prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

Sposób w jaki gromadzimy dane

Gromadzę dane osobowe przy następujących okazjach:

 1. Kiedy rejestrujesz się w Sklepie Internetowym good4baby.pl – gromadzone będą określone dane osobowe takie jak adres e-mail
 2. Kiedy złożysz zamówienie w Sklepie Internetowym good4baby.pl – gromadzone będą określone dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy (ulice, numer posesji, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu
 3. Kiedy korzystasz ze Sklepu Internetowego good4baby.pl – gromadzę dane na temat korzystania przez Ciebie ze sklepu Internetowego good4baby.pl takie jak, czas przebywania na stronie, adres IP, kraj, system operacyjny, rodzaj urządzenia

Musisz wiedzieć, że podanie danych osobowych oznaczonych w Sklepie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności Sklepu.


Dane osobowe, które gromadzę

Poniżej prezentuję kategorię Twoich danych osobowych, jakie gromadzę i wykorzystuję:

Kategoria danych osobowychOpis kategorii
Dane rejestracyjne kontaSą to dane, które podajesz lub które zbieram w celu umożliwienia rejestracji i korzystania ze Sklepu Internetowego good4baby.pl. Obejmują one tylko i wyłącznie adres e-mail.
Adres e-mail jest w tym przypadku potrzebny do utworzenia konta, a pozostałe dane mogą zostać podane później.
Dane niezbędne do realizacji zamówieniaSą to dane, które podajesz lub które zbieram w celu zrealizowania założonego przez Ciebie zamówienia w Sklepie Internetowym good4baby.pl.
Dane te obejmują: adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), numer telefonu, NIP;
Dane dotyczące płatnościSą to dane, które podajesz lub które zbieram przy wybraniu określonej metody płatności, w celu zrealizowania płatności za zamówienie złożone przez Ciebie w Sklepie Internetowym good4baby.pl.
Dane te obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Dane o użytkowaniu Sklepu Internetowego good4baby.plSą to dane osobowe gromadzone podczas podczas korzystania ze Sklepu Internetowego good4baby.pl.
Dane te mogą obejmować: adres IP Twojego urządzenia, typ Twojego urządzenia, informacje o systemie operacyjnym na Twoim urządzeniu, kraj, z którego się łączysz, język, dane z plików cookie, adres URL.
Pliki Coockies używane przez Sklep Internetowy good4baby.pl

Sklep używa plików typu Cookies, które służą do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach – o ile one na to pozwalają – za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu. Pliki typu Cookies umożliwiają:

 1. utrzymanie Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła
 2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu
 3. dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Klientów
 4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu

Typy stosowanych plików typu Cookies:

 1. Pliki Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu z pamięci urządzenia po zamknięciu okna przeglądarki internetowej
 2. Pliki Cookies trwałe, zapisywane w pamięci urządzenia końcowego na określony czas i pozostają tam do wygaśnięcia czasy ważności lub ich samodzielnego usunięcia

Możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies z poziomu przeglądarki internetowej zainstalowanej na Twoim urządzeniu

Sklep wykorzystuje również pliki Cookies dostarczane przez zewnętrzne podmioty w celach zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach dostawcy Usługi.


Sposób, w jaki wykorzystuję dane

Gdy korzystasz ze Sklepu Internetowego good4baby.pl, mogę wykorzystywać rozmaite technologie służące gromadzeniu informacji o Tobie z różnych powodów.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca powody, dla których przetwarzam Twoje dane osobowe, powiązane podstawy prawne, które umożliwiają mi przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz kategorie danych osobowych określone w punkcie 6 niniejszej Polityki Prywatności.

Cele przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowychKategorie danych osobowych
W celu zrozumienia, w jaki sposób dostęp do Sklepu Internetowego good4baby.pl i korzystasz z niego, aby zapewnić funkcjonalność techniczną oraz analizować sposób, w jaki korzystasz z Sklepu Internetowego good4baby.pl.Realizacja umowy

Uzasadnione interesy
Dane rejestracyjne konta

Dane o użytkowaniu Sklepu Internetowego good4baby.pl
W celu komunikowania się z Tobą w kwestiach związanych ze Sklepem Internetowym good4baby.pl.Realizacja umowy

Uzasadnione interesy
Dane rejestracyjne konta

Dane o użytkowaniu Sklepu Internetowego good4baby.pl
W celu przetwarzania Twoich płatności lub zapobiegania oszustwom, bądź wykrywania oszustw związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego good4baby.pl.Realizacja umowy

Uzasadnione interesy

Spełnienie wymogów prawnych
Dane dotyczące płatności
W celu komunikowania się z Tobą w kwestiach związanych ze Sklepem Internetowym good4baby.pl.Realizacja umowy

Uzasadnione interesy
Dane rejestracyjne konta

Dane o użytkowaniu Sklepu Internetowego good4baby.pl
W celu realizacji Twoich zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego good4baby.pl.Realizacja umowy

Uzasadnione interesy
Dane dotyczące płatności

Dane niezbędne do realizacji zamówienia

Udostępnianie danych osobowych

W przypadku, gdy umieścisz komentarz odnośnie produktu dostępnego i zakupionego w Sklepie Internetowym good4baby.pl, login będzie publicznie dostępną daną osobową. Login generowany jest automatycznie przez system Sklepu Internetowego good4baby.pl na podstawie adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

Poniżej zamieszczam listę podmiotów, którym mogę udostępnić Twoje dane osobowe:

Podmioty, którym mogę udostepnić Twoje dane osobowePowody udostępnienia
Dostawcy usług hostingowychKorzystam z uslug dostawców hostingowych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług przez Sklep Internetowy good4baby.pl, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują Sklep Internetowy good4baby.pl, jego zawartość i dane, które przetwarzam.
Dostawcy, z którymi obecnie współpracuje w zakresie hostingu:

cyber_Folks S.A. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Franklina Roosevelta 22, 60 – 829, NIP: 7822622168
Jan Dembicki VIPserv.org z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hery 25B/53, 01-497, NIP: 5222718918

Współpraca odbywa się na podstawie umowy o powierzenie danych osobowych
Dostawcy usług księgowościKorzystam z usług dostawców księgowości, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług na rzecz firmy good4baby – Anita Ciesielska, a w szczególności dostawców, którzy przechowują dane, które przetwarzam.
Dostawcy, z którymi obecnie współpracuje w zakresie księgowości:

Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166, NIP: 8982167294

Współpraca odbywa się na podstawie umowy o powierzenie danych osobowych
Dostawcy usług kurierskichKorzystam z usług brokera na rynku przesyłek oraz dostawców usług kurierskich, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług na rzecz firmy good4baby – Anita Ciesielska, a w szczególności dostawców, którzy przechowują dane, które przetwarzam.
Dostawcy, z którymi obecnie współpracuje w zakresie usług kurierskich:

Furgonetka sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, NIP: 1132567365 jako broker

oraz

DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) (DPD) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 5, NIP: 5260204110 realizująca usługę kurierską.

 InPost Sp. z o.o. (InPost) z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, NIP: 6793108059 realizujący usługę Paczkomatów InPost.
Dostawcy płatności onlineKorzystam z usług dostawców płatności online, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług na rzecz firmy good4baby – Anita Ciesielska, a w szczególności dostawców, ktorzy przechowują dane, które przetwarzam.
Dostawcy, z którymi obecnie współpracuje w zakresie usług kurierskich to:

PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kancelarskiej 15, 60-327, NIP: 7792369887

Współpraca odbywa się na podstawie umowy o powierzenie danych osobowych
Organy ścigania i organy zajmujące się ochroną danych osobowychBędę udostępniać Twoje dane osobowe na wniosek organów ścigania (nakaz aresztowania, wyrok sądowy, wezwanie do sądu).
Twoje dane osobowe będą również udostępniane, jeżeli okaże się to niezbędne z punktu widzenia organów związanych z bezpieczeństwem krajowym, organów ścigania, sporów sądowych, dochodzeń kryminalnych, ochrony bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, pod warunkiem, że uznam, iż takie interesy są nadrzędne wobec fundamentalnych praw i wolności, w związku z którymi wymagana jest ochrona Twoich danych osobowych.

Zatrzymanie i usuwanie danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo jak jest to konieczne, aby zapewnić poprawną obsługę ze strony Sklepu Internetowego good4baby.pl, tj.: realizacja zamówień, obsługa płatności, obsługa gwarancyjna.

Na Twój wniosek usunę Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji , chyba że zostanę prawnie upoważniona lub zobowiązana do przechowywania określonych danych osobowych, w tym w poniższych sytuacjach:

 1. jeżeli istnieć będą niewyjaśnione kwestie dotyczące Twojego konta, takie jak nieuregulowane płatności na koncie lub nierozstrzygnięte roszczenia lub spory, będę przechowywać dane osobowe do czasu rozwiązania problemu;
 2. jeżeli będę zobowiązana do zachowania danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych, podatkowych oraz rachunkowych, będę te dane przechowywać przez okres wymagany przez obowiązujące prawo;
 3. w celu ochrony moich uzasadnionych celów biznesowych, takich jak zapobieganie oszustwom lub zapewnienie bezpieczeństwa moim użytkownikom.

Musisz wiedzieć, że w myśl dobrych praktyk na temat przetwarzania danych osobowych, nie gromadzę nadmiarowych danych osobowych, które nie są mi niezbędne do zapewniania wysokiej jakości usług

Część danych osobowych usuwana jest automatycznie po pewnym czasie przy spełnieniu określonych wymogów. Poniżej prezentuję grupy danych, które są usuwane po określonym czasie od ich pozyskania:

Typ danychCzas po którym dane są usuwane
Dane nieaktywnych kont (konta, które nie logowały się, lub nie złożyły żadnego zamówienia)6 miesięcy
Oczekujące zamówienia (zamówienia oczekujące na zapłatę)30 dni
Nieudane zamówienia (zamówienia oczekujące na zapłatę, ale brakiem możliwości zapłaty)30 dni
Anulowane zamówienia7 dni
Zrealizowane zamówienia (zamówienia, które zostały opłacone i dostarczone do Ciebie)24 miesiące

Przesyłanie danych do innych krajów

Sklep Internetowy good4baby.pl może udostępnić Twoje dane osobowe do innych krajów pośrednio poprzez realizacje zadań wynikających z realizacji zamówienia oraz innych czynności wykonywanych przez Ciebie podczas korzystania ze Sklepu.

Dane osobowe przesłane do innych krajów niż kraj siedziby firmy good4baby – Anita Ciesielska, mogą podlegać innym przepisom dotyczącym ochrony prywatności.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Moim celem jest ochrona danych osobowych moich użytkowników. Zostały wdrożone odpowiednie środki techniczne praz organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe.

Wdrożone zostały różne rozwiązania takie jak szyfrowanie oraz polityki regulujące przechowywanie, aby chronić przez nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebn7ym przechowywaniem danych osobowych użytkownika w systemach mojej firmy.

Zachęcam do wybrania silnego hasła zabezpieczającego Twoje konto użytkownika oraz ograniczenia dostępu do komputera i przeglądarki, jak również wylogowywania się za każdym razem po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego good4baby.pl.


Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo mogę zmieniać zapisy Polityki Prywatności.

W przypadku wprowadzania istotnych zmiana do niniejszej Polityki Prywatności, powiadomię cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną wiadomość na stronie Sklepu Internetowego lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.